Skal fjerne uønsket deltid

Byrådet setter i gang forsøk med å tilby deltidsansatte fulltidsjobb. Målet er å fjerne all uønsket deltid.