Uvanlig stor vekst i flytrafikken

Flytrafikken på Flesland øker som aldri før. I februar gikk trafikktallene opp med nesten 16 prosent.