Skredfare for ordførar

Ordførar Mona Haugland Hellesnes har god styring på Ulvik herad, men når det skal skjennast på ektemannen, trør rådmannen til.