Oppvekst på Blindheim etter krigen

Oppvekst er svært avhengig av når og hvor man vokste opp. Det å vokse opp i etterkrigstiden var noe helt annet enn å vokse opp i dagens Åsane.