• ULOVLIG OPPFØRT: Bergen kommune krever at disse nøstene blir fjernet før nyttår. Arkivfoto: Rune Nielsen

Disse naustene må rives

Fra nyttår må eierne betale dagbøter, hvis ikke naustene blir fjernet.