Brøt sammen i gråt

Overgrepstiltalte Johan Martin Vie (42) begynte å gråte da forsvareren hans spurte om hvordan det var å stå frem som homofil.