Bridge over troubled water

Bruprolog, brufanfare, bruvals, brusong og Ole Ivars. Hardingane feira at anleggsarbeidet på Hardangerbrua er i gang.