Vil sikre veien

Vegvesenet frykter nye alvorlige ulykker og planlegger midtrekkverk på E39 over Flatøy.