Betaler for gamle ovner

Bergen kommune vil fortsatt punge ut for å fjerne gamle, forurensende ildsteder i sentrumsområdet.