Front mot front på Sotra

En front mot front-kollisjon på riksvei 555 ved Bildøy førte til at flere personer fikk mindre skader.