Osheim-seier gir lengre køer

Helse Bergen må kutte minst fem-seks millioner kroner i årets budsjett for å kunne opprettholde driften av Osheim.