Tvilar på ungdommen

Tysnes formannskap utsette avgjerd om røysterett for 16-åringar.