Omkom i trafikkulykke

17 år gamle Knut Erik Sagerøy omkom i en møtekollisjon i Luster lørdag.