Duket for omkamp

Offentlig ansatte har bare fått en pustepause i pensjonsoppgjøret. En omkamp er uunngåelig.