Sier nei til ny behandling

Foreldrenes advokat mener at barnevernet ikke har tatt hensyn til foreldrenes positive utvikling. Et nytt krav om å gi dem omsorgen tilbake er nå avvist.