Krasjet i Bybanen

I feil kjøreretning på Nygårdsbroen. Angivelig ruset. Så smalt det.