Betaler for å få folk til å leiga ut

Eidfjord kommune vil ha lys i alle bustadhus heile året, og tilbyr tilskot og rentefritt lån til dei som set husa i stand til utleige.