– Ytterst sjeldent

Seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden i Kredittilsynet har aldri hørt om en lignende sak.