Bilen miljøsyndar mest

Vegtrafikken bidreg fire gonger meir til global oppvarming enn flytrafikken.