Vanskelege køyretilhøve på fjellet

Det er kolonnekøyring og fleire stengte vegovergangen på fjellet. Usikre vérprognosar kan føre til fleire stengingar seinare i kveld.