Våt framtid for Bergen

Betydelige deler av Bergen by, samt en rekke små og større steder langs kysten, vil bli lagt under vann ifølge klimaprognoser.