Vind stenger veiene

Vind og uvær fører til stengte fjelloverganger i dag.