Farvel til furuen

Juletreselger Hans Haukås i Åsane foretrekker selv edelgran til jul, i likhet med de fleste av kundene.