Knyttneveslag gav bot

Mann handlet i nødverge, men ble likevel dømt.