Martinsen på vegen att

Ein ny bompengeplan er på beddingen i Nordhordland, og då er ikkje Josef Martinsen langt unna. Fleire i Nordhordland skulle gjerne hatt han som vegsjef framleis.