Bedrifter og studenter blir mer globale

Til de mest populære traineeprogrammene er det ikke uvanlig at det er opptil 200 søkere per stilling. Samtidig som stadig flere studenter ønsker å bli trainee, legger bedriftene økt vekt på å rekruttere utenlandske aspiranter.