- Vraker de beste lærerne

Utdanningsforbundet frykter at skolene vraker lærere med lengst utdanning og erfaring. Skolene sparer nemlig store lønnsutgifter hvis de best kvalifiserte lærerne siles ut av søkerbunken.