Dramatiske operasjonskutt

Er du over 70 år og vil ha screening for å finne ut om du har brystkreft? Glem det! Med styrevedtaket i Helse Bergen blir det umulig.