Easy like Sunday morning<p/>

På Easy hårstudio er det stille. Kun Lionel Ritchie og Bjøro Håland bryter stillheten.