Private skoler bare litt dyrere

Økonomi er knapt noe argument i valget mellom offentlig og privat skole. Prisforskjellene er små.