Kretsen vil satse på trenerutdanning

Otto Natland i Hordaland fotballkrets mener flere skolerte trenere er veien til flere unge talenter.