UiB-sider på 20. plass i Europa

Nettsidene til Universitetet i Bergen kommer på 20. plass blant Europas universiteter.