– Kan være oppsigelsesgrunn

Jurister mener forkynning på arbeidsplassen kan være oppsigelsesgrunn, men synes Hansa er strenge.