Ferjetrøbbel i Sogn

Ferjene på strekninga Fodnes-Mannheller står som følgje av straumbrot.