Sparer på vindusvasken

Helse Bergen lar skitten gro på vinduene for å holde budsjettbalansen. Sparegevinsten er 350.000 kroner.