Færrest stryker i Bergen

Universitetet i Bergen kan skryte av å ha lavest strykprosent av alle landets universiteter, viser nye tall.