Her er ballongtyven

Ballongen fra Vilvite-senteret fikk seg en heisatur i løpet av natten. Her endte den opp.