Forstår ikke at folk tar sjansen

– Det er helt opplagt og klart ulovlig å ta en bygning i bruk mot det planformål den er avsatt til.