Jernalderfunn på Nattland

Det er funnet rester av et jernaldersamfunn på Nattland. Dette kan forsinke utbyggingen på stedet.