Knuste Clear Channel

Gulating lagmannsrett frikjenner Bergen kommune for ethvert erstatningsansvar overfor Clear Channel og pålegger samtidig reklamegiganten å betale kommunens saksomkostninger.