Låve brant ned

En låve brant ned til grunnen i Vaksdal.