Klasevåpen kan bli testet på nytt

Klaseammunisjonen Norge foreløpig har stoppet bruken av, kan bli testet på nytt i det nye skytefeltet på Rena i Hedmark.