Dungs mobil slått av

Savnede Dung Tran Larsens mobiltelefon har ikke vært brukt siden 23. juni. Siden skal ingen utenfor hjemmet ha sett henne.