Redningspakke til Stord Lufthamn

Regjeringa løyver sju millionar kroner til ny brannstasjon som sikrar drift på Stord Lufthamn.