Grev Folke Bernadotte hedret

Utbyggingen av Fyllingsdalen skjedde på en tid da minner fra 2. verdenskrig enda var langt fremme i bevisstheten til folk.