Bergen minst i helsepotten

Nesten like få som i Oslo sier seg tilfredse med hvordan Bergen løser sine sosiale problemer.