Vurderer tvangsmulkt

Statens forurensningstilsyn har funnet nye regelbrudd hos Alexela Sløvåg - tidligere Vest Tank - i Gulen.