Lover penger til fortau

– Endel av fortauene i byen er i en slik forfatning at det går på sikkerheten løs, sier byråd Lisbeth Iversen. Hun ønsker din hjelp for å finne ut hvor det er verst.