- Ikke uvanlig med rømming

Barn som er tvangsplassert i barnevernsinstitusjoner rømmer ofte den første tiden, sier Magnhild Hollund hos Fylkesmannen i Hordaland.