Tommelen ned eller opp

Viss eg hadde vore eit par mil utanfor Bergen, ville eg vore litt betenkt med å haike. Ein haikar liksom ikkje i byen.